Za Grad Čazmu već treću godinu održavamo njihove službene stranice, prilagođavamo sadržaj i upravljamo mailovima i bazama...